โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายชัยยศ วรรตนิกุล
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช ช่องทางการติดต่อ : โทร 0857770808
 
นายศักรินทร์ วรรัตน์กุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 1 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0862449707
 
นายสมศักดิ์ เบญจพลกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 2 ช่องทางการติดต่อ : โทร 0811865777
 
นายถวิล บาทขุนทด
เลขานุการนายกเทศมนตรี ช่องทางการติดต่อ : โทร 0815939539
 
นายศศิศ ชูสิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ช่องทางการติดต่อ : โทร 0878732116


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology