Untitled Document

ตราสัญลักษณ์

ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลจักราช เป็นรูปท้าวสุรนารี (ย่าโม) ยืนอยู่ริมลำน้ำจักราช ที่ครอบด้วยกงจักร มีความหมายคือ

รูปท้าวสุรนารี หมายถึง คุณหญิงโม ภริยาพระยาปลัดเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นวีรสตรีหญิงกล้าของจังหวัดนครราชสีมา และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดนครราชสีมา

ลำน้ำ หมายถึง ลำน้ำจักราชที่ไหลผ่านในเขตอำเภอจักราช และเทศบาลตำบลจักราช ที่แสดงถึงความชุ่มชื่น ร่มเย็น

กงจักร หมายถึง สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเทศบาลตำบลจักราช เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ยั่งยืนมั่นคง พร้อมที่จะพัฒนารักษาดูแลท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป

 สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology