สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมา

      เทศบาลตำบลจักราช ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๔ ถนนเทศบาล ๑ ตำบลจักราช อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นสุขาภิบาลจักราช ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตาม พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพื้นที่ ๔ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ (บางส่วน) มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

อาณาเขต

เทศบาลตำบลจักราช มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของลำห้วยจักราช ตรงที่อยู่ห่างจากสะพานข้ามลำห้วยจักราชไปทางทิศเหนือ ๑๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายนครราชสีมา  อุบลราชธานีทางทิศตะวันออกเป็นระยะ ๑,๘๐๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๒

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงตั้งฉากกับหลักเขตที่ ๑ และหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศใต้ถึงฝั่งเหนือลำห้วยลึก ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๓

ทิศใต้และทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามฝั่งเหนือของลำห้วยลึกไปทางทิศตะวันตกและ เลียบตามฝั่งตะวันออกของลำห้วยจักราช ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน