ประชาสัมพันธ์กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในพื้นที่่

ประชาสัมพันธ์กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในพื้นที่่

...

????????ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลจักราช
"กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับ้าในสุนัขและแมว" ในพื้นที่ ประจำปี 2566 ????
????ระหว่างวันที่ 11-19 พฤษภาคม 2566
????ณ รถบริการเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลจักราช
>>มาร่วมมือทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป พร้อมใจพาสุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจาก...
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจักราช