คณะผู้บริหาร

นายชัยยศ วรรตนิกุล
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0857770808

นายศักรินทร์ วรรัตน์กุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 1 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0862449707
นายสมศักดิ์ เบญจพลกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 2 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0811865777

นายถวิล บาทขุนทด
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0815939539
นายศศิศ ชูสิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ : โทร 0878732116

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน