โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายชัยยศ วรรตนิกุล
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช ช่องทางการติดต่อ : โทร 0857770808
 
นายถวิล บาทขุนทด
เลขานุการนายกเทศมนตรี ช่องทางการติดต่อ : โทร 044399382
 
นายศศิศ ชูสิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ช่องทางการติดต่อ : 18/1 ม.4 ถ.จักราช-สีสุก ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
 
นายศักรินทร์ วรรัตน์กุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 1 ช่องทางการติดต่อ : 55 ม.4 ถ.เทศบาล 3 ต.จักราช อ.จักราช จ.นม
 
นายสมศักดิ์ เบญจพลกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลจักราช 2 ช่องทางการติดต่อ : 17 ม.4 ถ.เทศบาล 15 ต.จักราช อ.จักราช จ.นม


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology