โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายรักเกียรติ ชูแสง
ปลัดเทศบาลตำบลจักราช
 
นางสาวณปภาภัท สิงห์ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology