โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายธรรมบาล ฉิมพลี
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
-ว่าง -
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
 
 
นางสาวประภาภรณ์ พิรักษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
นางสาวสุนิตย์ตรา ภู่ละกอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นางสาวกัญญารัตน์ ภูศรีฤทธิ์
คนงาน
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology