โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายณัฐพจน์ กิ่งโพธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
นายณัฐพงษ์ ทิศกระโทก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายรุ่งเรือง บรรจงปรุ
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวนิตยา สุขศรีพะเนาว์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสุรพล แพกกระโทก
คนสวน
 
นายพนม นบกลาง
คนสวน
 
นายอาณาพงษ์ ชัยศิรินิรันทร์
คนสวน
 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology