วันที่ 20 กันยายน 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 2/2565

-พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบปะมาณ 2566 จำนวน 6 โครงการ

อัพเดทเมื่อ : 22-09-2022 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology