วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาล สู่ตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณ ท่านศักรินทร์  วรรัตน์กุล รองนายกเทศมนตรีตำบลจักราช ประธานพิธีเปิด ท่านรักเกียรติ  ชูแสง ปลัดเทศบาลตำบลจักราช และเจ้าที่เทศบาลทุกท่านที่ร่วมโครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาล สู่ตลาดสดน่าซื้อ การดำเนินงานพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้สำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกท่าน ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพเดทเมื่อ : 24-06-2022 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology