วันที่ 20 กันยายน 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 3/2564

เวลา 09.30 น.ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 3/2564 

-เพื่อพิจรณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 9 โครงการ

อัพเดทเมื่อ : 21-09-2021 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology