วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โครงการ Big cleaning day ตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช

เวลา 09.00 น.นำโดยนายชัยยศ วรรตนิกุล นายกเทศมนตรีตำบลจักราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1,ม.4 ข้าราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราชและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

อัพเดทเมื่อ : 20-07-2021 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology