วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ประชุมหารือกำหนดสถานที่ไว้สังเกตอาการ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เวลา 13.00 น. นายชัยยศ วรรตนิกุล ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ประธาน อสม. ประธานชุมชน และผู้ใหญ่บ้าน ประชุมหารือกำหนดสถานที่ไว้สังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID) ในเขตเทศบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 13-07-2021 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology