วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 3/2564

-เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลจักราช

-รายงานติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน 11 โครงการ 

-เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบมอบนางสาวปภัสจนา ติกระโทก ตำแหน่งพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เป็น อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 12-07-2021 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology