วันที่ 5 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช

-เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ระบาดระลอกใหม่

อัพเดทเมื่อ : 06-01-2021 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology