วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช

- เพื่อพิจารณาขอความเห็น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ.2564

- แจ้งกิจกรรมฯโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2564

- นางซกคิม พัวทัศนานนท์ บริจาคเงินเข้าบัญชีกล่องบุญ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช จำนวน 2,000 บาท

อัพเดทเมื่อ : 09-12-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology