วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจักราช เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจักราช และเจ้าหน้าที่ อสม.ชุมชนตลาดจักราช ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2564 

อัพเดทเมื่อ : 16-11-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology