วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช

- เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบมอบให้นางสาวปภัสจนา ติกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องทิ่นหรือพืนที่เทศบาลตำบลจักราช

- เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบมอบให้นางสาวกนกพัชร บังจันทร์ ตำแหน่งคนงาน เป็นอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 06-11-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology