วันที่ 3 กันยายน 2563 โครงการ เยาวชน คนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณท่านรักเกียรติ ชูแสง ปลัดเทศบาล ท่านธรรมบาล ฉิมพลี  รองปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช ทุกท่านที่ร่วมโครงการ เยาวชน คนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 การดำเนินงานพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกท่าน ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพเดทเมื่อ : 08-09-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology