วันที่ 21 , 26 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-06-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology