วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลจักราช เรื่องยกเลิกรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 และประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลจักราช และทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลจักราช งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology