วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจักราช (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจักราช ชั้น 2

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 10-06-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology