วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลจักราชเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10" ณ บ้านหนองคล้า หมู่ที่1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-05-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology