วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ติดตามการเปิดตลาดนัดในเขตพื้นที่เทศาบาลตำบลจักราช

เทศบาลตำบลจักราช นำโดย นายรักเกียรติ  ชูแสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลจักราช พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเทศบาล  ออกติดตามการดำเนินการเปิดตลาดนัดตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4676/2563 เรื่องการเปิดตลาดนัด

อัพเดทเมื่อ : 05-05-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology