กรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนทางหลวงชนบท

วันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๖๓

นำโดย  ๑. นายธรรมบาล  ฉิมพลี  ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

  ๒. นายณัฐพจน์  กิ่งโพธิ์กรรมการตรวจรับพัสดุ

  ๓. นายนพดล  โชติพรม  กรรมการตรวจรับพัสดุ

  ๔. นายณัฐพงษ์  ทิศกระโทก  ผู้ควบคุมงาน 

ได้นำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนทางหลวงชนบท  งบประมาณ  ๑๒๙,๐๐๐.-  บาท

ผลการตรวจรับถูกต้องตามแบบรูปรายการ

อัพเดทเมื่อ : 14-04-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology