วันที่ 1 เมษายน 2563 จุดบริการอ่างล้างมือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช

เทศบาลตำบลจักราช จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ไว้บริการประชาชนในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ตามสถานที่ดังนี้

1.ตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช

2.ตลาดถนนคนเดิน

3.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อัพเดทเมื่อ : 07-04-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology