วันที่ 27 มีนาคม 2563 แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เทศบาลตำบลจักราชแจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือแก่พนักงานทุกคนรวมทั้งจัดแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา2019(COVID-19)

อัพเดทเมื่อ : 30-03-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology