วันที่ 31 มีนาคม 2563 แจกหน้ากากอนามัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช

เทศบาลตำบลจักราชร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้ามัสลินความหน้า 2 ชั้น พร้อมประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)แก่ประชาชนในพื้นที่

อัพเดทเมื่อ : 01-04-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology