ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

เทศบาลตำบลจักราช ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช โรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

อัพเดทเมื่อ : 07-04-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology