วันที่ 27 มีนาคม 2563 แนะนำร้านเสริมสวยปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

เทศบาลตำบลจักราช ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนะนำร้านเสริมสวยให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 3048/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

อัพเดทเมื่อ : 30-03-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology