วันที่ 24-25 มีนาคม 2563 การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ตลาดนัด

เทศบาลตำบลจักราช นำโดยนายรักเกียรติ ชูแสง ปลัดเทศบาลตำบลจักราช ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลจักราช พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา2019(COVID-19) ณ ตลาดนัดเทศบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 26-03-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology