วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 2/2563

-เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) เทศบาลตำบลจักราช ปี 2563 โรงพยาบาลจักราช

-เพื่อพิจารณาโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตำบลจักราช เทศบาลตำบลจักราช ปี 2563 โรงพยาบาลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 18-02-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology