วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช

เพื่อพิจารณากิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบทุนเข้าชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราชช่วยเหลือผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและยากไร้ ในวันพฤห้สบดีที่ 9 เมษายน 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

อัพเดทเมื่อ : 06-02-2020 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology