วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2563 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณท่านรักเกียรติ  ชูแสง ปลัดเทศบาล ท่านธรรมบาล  ฉิมพลี รองปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน

และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2563 การดำเนินงานพิธีเปิดในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกท่าน ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

อัพเดทเมื่อ : 27-12-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
E-mail:admin@jakkarat.go.th
© Copyright 2011 khamtalayso.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology