วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2563 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณท่านรักเกียรติ  ชูแสง ปลัดเทศบาล ท่านธรรมบาล  ฉิมพลี รองปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน

และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2563 การดำเนินงานพิธีเปิดในวันนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกท่าน ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพเดทเมื่อ : 27-01-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology