ตรวจสถานประกอบกิจการปั้มน้ำมัน

ในวันจันทร์ที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

นำโดย  ๑. นายธรรมบาล  ฉิมพลี  ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาลตำบลจักราช

          ๒. นายณัฐพจน์  กิ่งโพธิ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

          ๓. นายณัฐพงษ์  ทิศกระโทก  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน

          ๔. นางสาวสมฤทัย  สายโน  ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ

ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการปั้มน้ำมัน  ได้แก่  ปั้มพี โอ ออยล์  จำกัด  ,  ปั้มดาวจักราช  และปั้มสหกรณ์การเกษตรจักราช

อัพเดทเมื่อ : 23-12-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology