วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่ 1/2563

เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมการป้องกันควมเจ็บป่วยและลดพฤติกรรมความเสี่ยงทางสุขภาพจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช

ประจำปีงบประมาณ 2563

อัพเดทเมื่อ : 22-11-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology