วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจักราช และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจักราช ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตลาดสดเทศบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 20-11-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology