วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราชจัดกิจกรรมสอยดอกกัลปพฤกษ์ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทสบาลตำบลจักราช ขอขอบคุณท่านรักเกียรติ  ชูแสง ปลัดเทศบาล ท่านธรรมบาล  ฉิมพลี รองปลัดเทศบาล ท่านสมาชิสภาเทศบาลทุกท่าน

หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลทุกท่าน พนักงานครู ทุกท่าน นักเรียนโรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์ ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมสอยดอกกัลปพฤกษ์ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 

การดำเนินงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกท่าน ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพเดทเมื่อ : 12-11-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology