วันที่ 13 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่4/2562

เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 

-โรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช จำนวน 2 โครงการ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักราช จำนวน 4 โครงการ

-โครงการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช

อัพเดทเมื่อ : 15-09-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology