วันที่ 11 กย 62 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ครั้งที่2/2562

เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

โรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช จำนวน 2 โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจักาช จำนวน 7 โครงการ

อัพเดทเมื่อ : 12-09-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
E-mail:admin@jakkarat.go.th
© Copyright 2011 khamtalayso.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology