วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โครงการเยาวชน คนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณท่านรักเกียรติ  ชูแสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจักราช ท่านธรรมบาล  ฉิมพลี รองปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน พนักงานเทศบาลทุกท่าน พนักงานครู นักเรียนโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคีทุกท่านที่ร่วมโครงการเยาวชน คนรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกท่าน  ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

">

อัพเดทเมื่อ : 08-08-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology