วันที่ 21 มิถุนายน 2562 พ่นหมอกควัน ชุมชนโนนประดู่ ปรจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลจักราช พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย  เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า

อัพเดทเมื่อ : 24-06-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology