ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราช สนับสนุนซ่อมแซมบ้านนางเตี้ยม สิงห์ศิริรักษ์

ชรมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจักราชสนับสนุนซ่อมแซมบ้านนางเตี้ยม  สิงห์ศิริรักษ์ งบประมาณจาการทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

อัพเดทเมื่อ : 30-06-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology