วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โครงการ รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและให้ความรู้โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 01-07-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology