วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุมชนตลาดจักราช

- ชมรมผู้สูงอายุเทสบาลตำบลจักราชร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

- งบประมาณจากการทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

อัพเดทเมื่อ : 30-05-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology