วันที่ 3 เมษายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื่นที่ ถนนเทศบาล1

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-04-2019 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology