โครงการฝึกอบรม คณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการฝึกอบรม คณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำยบจักราช ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2561  

อัพเดทเมื่อ : 10-09-2018 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology