โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 13-15 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจักราช และทัศนศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดประทุมธานี

อัพเดทเมื่อ : 25-01-2017 00:00:00


 


สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช
ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่4 ถนนเทศบาล1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทร./โทรสาร. 0-4439-9382 ต่อ 12
E-mail:admin@jakkarat.go.th
Powered by Allweb Technology